Ατσάλινα Φυσίγγια

Ατσάλινα Σκάγια. Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Τα ατσάλινα σκάγια (Α/Σ) εντάσσονται στην κατηγορία των μη τοξικών σκαγιών και φτιάχνονται από κράμα μαλακού ατσαλιού. Η σκληρότητα τους είναι τέτοια ώστε η συχνή χρήση τους να μην καταστρέφει τις κάνες των όπλων.

Το μειονέκτημα των Α/Σ σε σχέση με τα μολύβδινα σκάγια (Μ/Σ) είναι ότι λόγω χαμηλότερου ειδικού βάρους, χάνουν την ταχύτητά τους πιο γρήγορα με αποτέλεσμα η ενέργεια που φτάνει στο θήραμα είναι χαμηλότερη. Αντιθέτως, πλεονέκτημά τους μπορεί να θεωρηθεί η καλύτερη συγκέντρωση καθώς λόγω σκληρότητας διατηρούν σχεδόν ακέραια την σφαιρικότητά τους. Σε γενικές γραμμές αντιπροσωπεύουν μια αρκετά διαδεδομένη λύση που συμβιβάζει αποδεκτά βαλλιστικά χαρακτηριστικά με χαμηλό κόστος. Το τελευταίο είναι σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι άλλες μη τοξικές λύσεις με βαλλιστικά αποτελέσματα κοντά στον μόλυβδο, ανεβάζουν το κοστολόγιο ως και 10 φορές.

Ασφάλεια. Η ασφάλεια στα Α/Σ είναι ένα από τα βασικότερα θέματα που θα απασχολήσουν τον κυνηγό, διότι υπάρχουν αρκετά όπλα που δεν έχουν πιστοποιηθεί για χρήση ατσάλινων σκαγίων. Σε αντίθεση με τα Μ/Σ όπου ο βασικός παράγοντας ασφαλείας είναι οι πιέσεις,  στην προκειμένη περίπτωση προστίθεται και συνδυασμός βάρους / ταχύτητας (ορμή), όπου σε συνδυασμό με την αυξημένη σκληρότητα καταπονούν το στένωμα της κάνης (τσοκ) και αν ξεπεραστούν ορισμένα όρια (θα τα δούμε αναλυτικά πιο κάτω) μπορεί να προκληθεί μη επισκευάσιμη ζημία. Σε γενικές γραμμές ο κίνδυνος ζημίας περιορίζεται μόνο στην κάνη και σε καμία περίπτωση το όπλο σας δεν κινδυνεύει να σπάσει από τα Α/Σ.

Πώς να επιλέγετε το κατάλληλο φυσίγγι για το όπλο σας. Βλέπε ένθετο πίνακα

(Οι πληροφορίες αφορούν στα προτύπα ασφαλείας C.I.P.)

Όπλα με πιστοποίηση για ατσάλινα σκάγια.

Στην πραγματικότητα η πιστοποίηση αφορά μόνο τις κάνες οι οποίες είναι φτιαγμένες για να μπορούν ν’ αντέξουν στη χρήση Α/Σ.  Αυτά τα όπλα μπορούν να ρίξουν όλα τα φυσίγγια με μοναδική εξαίρεση να μην χρησιμοποιούνται τσοκ 1 και 2 άστρα (Full – IM) με σκάγια μεγαλύτερα των  τεσσάρων χιλιοστών. Αυτές οι κάνες φέρουν υποχρεωτικώς αυτό το ειδικό σήμα.

Όπλα χωρίς πιστοποίηση για ατσάλινα σκάγια.

Μπορούν και αυτά να ρίξουν φυσίγγια με ατσάλινα σκάγια, ωστόσο με τους παρακάτω περιορισμούς:

Να μην χρησιμοποιούνται σκάγια με διάμετρο μεγαλύτερη των 3,25 χιλιοστών.
Tα φυσίγγια να μην υπερβαίνουν τα  12 Ns ορμής (Ορμή=Ταχύτητα {στα 2,5μ} x βάρος σκαγίων). Στην πράξη το όριο είναι 30 γρ. με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη των 400 μ/δ ή 28γρ με 425μ/δ.

Για καλύτερες συγκεντρώσεις είναι προτιμότερο να αποφεύγονται τα τσοκ 1-2 άστρων.

Για την ασφάλειά σας, επιλέγετε φυσίγγια με πλήρη αναγραφή των χαρακτηριστικών τους σε κάλυκα και συσκευασία.

Στο κυνήγι.

Τα ατσάλινα σκάγια έχουν το πλεονέκτημα της στενότερης συγκέντρωσης έναντι των μολύβδινων αλλά υστερούν σε ενέργεια. Επειδή το πρώτο αντισταθμίζει το δεύτερο, επιλέξτε τα φυσίγγια σας με βάση την συγκέντρωση και λιγότερο το βάρος ή την ταχύτητα. Να θυμάστε ότι οι βαριές γομώσεις έχουν την τάση να δίνουν πιο ανοιχτές τουφεκιές και οι πολύ υψηλές ταχύτητες χάνουν πιο γρήγορα την ταχύτητά τους.

Πραγματοποιείστε βολές σε λογικές αποστάσεις. Για μεγάλες αποστάσεις επιλέξτε 1-2 νούμερα μεγαλύτερα σκάγια. Δοκιμάστε τα φυσίγγια σας σε πίνακα πριν κυνηγήσετε. 

Σε γενικές γραμμές, τα ατσάλινα σκάγια αντιστοιχούν σε δύο νούμερα πιο μεγάλα από τα μολύβδινα. Αν κυνηγάτε υδρόβια με νρ. 6 μολύβδινα, τώρα θα επιλέξετε Νρ 4 σε ατσάλινα. Δηλαδή το 6 μολύβδινο αντιστοιχεί σε 4 ή 3 ατσάλινο. Τα νρ. 4-3-2 θεωρείται ως ιδανικά για μικρά ή μεσαία υδρόβια.