Η Εταιρεία

Θ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 999718905

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΜΗ: 058662404000

ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ